card

Бугын ам 80м2 & 35m2

бугын аманд байрлах 2 айлын сууц цэвэр бохир халуун хүйтэн устай гүний худагтай холбогдсон 80м2 ба 35м2 2019 онд ашиглалтанд оруулсан.

Санзай

Санзай зусланд байрлах 105м2 Мадрид загварын амины сууц гражын хамт

Ар гүнт

Ар гүнтэд байрлалтай 120м2 Мадрид загварын амьны сууц

Бугын ам

Бугын аманд байрлалтай 80м2 мадрид загварын амины сууц

Өвөр гүнт

Өвөр гүнтэд байрлах 56м2 Мадрид загварын амины сууц

Шарга морьт

Шарга морьтод байрлах 56м2 мадрид загварын амины сууц

Сэлх

Сэлхэд байрлах 58м2 Осло загварын амины сууц

Годойн ам

Годойн ам байрлалтай 78м2 мадрид загварын амьны сууц

Күэтийн ам

Күэтийн аманд байрлалтай 60м2 Мадрид загварын амины сууц

Бэлх

Бэлхэд байрлах 120м2 Мадрид загварын амины сууц

Бэлх

Бэлхэд байрлах 200м2 сонгодог загварын амины сууц

Нүхт

Нүхтэд байрлах 140м2 Мадрид S загварын амины сууц

Баян булаг

Баян булагт байрлах 200м2 сонгодог загварын амины сууц

Дугана хад

Дугана хаданд байрлах 160м2 Сонгодог загварын 2давхар амины сууц