card

8 Нэрийн хүнсний дэлгүүр

Баяан бүрдэд байрлах хүнсний дэлгүүр 60м2

Талбай үзүүлэнгийн барилга

Тусгаар тогтнолын талбайд байрлаж байсан 60м2 мадрид загвар

Зайсан

Зайсан байрлах Аяны хэрэгсэлийн дэлгүүр 80м2

Талбай үзүүлэнгийн барилга

Эрх чөлөөний талбайд байрлаж байсан 80м2 Берлин загварын барилга

Налайх

Налайхд байрлах барилгын матириал технологын фарк, 660м2 Оффис