Бугын ам 80м2 & 35m2

Бугын аманд байрлах 2 айлын сууц цэвэр бохир халуун хүйтэн устай гүний худагтай холбогдсон 80м2 ба 35м2 2019 оны 11 сард ашиглалтанд оруулсан.