АЗИЙН ОРОН СУУЦНЫ IV ФОРУМ

“АЗИЙН ОРОН СУУЦНЫ IV ФОРУМ ” НОСК-с

ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙГАА АРГА ХЭМЖЭЭНД

 “ИЗОХАУС” ХХК ХАМТРАН ОРОЛЦОЖ

2020 ОНЫ ШИНЭ ЗАГВАРУУДАА

ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА.

ТАНЫГ УРЬЖ БАЙНА

2019.10.05-2019.10.25 
 Д.Сүхбаатарын талбай